Om RECIPE (in danish)

 Dowload danish leaflet

RECIPE (Regional Educational Centres in Pedagogical Europe) er et aktionsforskningsprojekt med partnere fra 5 lande: Danmark, Grækenland, Irland, Norge og Portugal. Målet er at undersøge, udvikle og sprede god praksis på alle niveauer, som kan hindre at elever ‘melder sig ud’ tidligt i skoleforløbet eller ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. (ESL  Early School Leaving). Gennem samarbejde mellem forskelige regionale uddannelsescentre ønsker vi at arbejde hen imod det overordnede 2020 mål om at reducere frafaldet til 10 %.

 

Betegnelsen ’Regional Educational Centres’ omfatter forskellige typer instanser eller organisasjoner, som f.eks. offentlige forvaltningsmyndigheder i regioner og kommuner og pædagogiske centre. Fælles for dem er at de organiserer etteruddannelse/kurser for lærere og ledere og støtter lokale netværk indenfor skole og børnehage. I projektet fokuserer vi på, hvordan disse instanser bedst kan møde behovene for uddannelse og støtte hos lærere og ledere som arbejder med grupper af elever med specielt store udfordringer, også forskellige indvandrergrupper, når det gælder gennemførelse af skoleforløb og ungdomsuddannelse.

 

Vi vil anvende aktionsforskningsmetoder til at undersøge ”HVAD virker? HVOR? og HVORFOR?” indenfor en række sociale, økonomiske, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge i fem europæiske lande.

Hver partnerorganisation skal gennemføre et eller flere studier ’best pratice’ i lyset af lokale frafaldsudfordringer og national status på området (State-of-Art).

 

Fælles gennemgang og evaluering af praksisstudierne skal danne grundlag for en række innovative resultater og produkter. Disse skal igen rettes ind efter de specifikke behov hos følgende målgrupper: lærere, skole- og børnehaveledere, pædagogiske konsulenter og rådgivere, samt lokale, regionale, nationale og europæiske uddannelsesmyndigheder.

 

Produkterne omfatter bl.a.:

Materieler til uddannelse og støtte

Analyse og dokumentation af god praksis:

  • DVD-præsentationer
  • Akademiske og professonelle publikationer og presentationer som kan være et bidrag i regionale og nationale møder og konferencer

En europæisk konference om hvorledes uddannelsesentre of forvaltninger kan medvirke til at øge og optimere elevernes gennemførelse af skoleforløbet

EU efteruddannelseskurser om emnet og tilhørende håndbog.

Webside, hvor der interessenter fra hele Europa kan hente resultater fra projektet samt nyttige materialer om emnet, både undervejs i projektet og i fremover.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *