Om Recipe (norsk)

RECIPE (Regional Educational Centres in Pedagogical Europe) er et aksjonsforskningsprosjekt med partnere fra 5 land: Danmark, Hellas, Irland, Norge og Portugal. Målet er å undersøke, utvikle og spre god praksis på alle nivå, som kan hinder at elever ‘melder seg ut’ tidlig i skoleløpet eller ikke gjennomfører videregående opplæring. (ESL à Early School Leaving). Gjennom samarbeid mellom ulike regionale utdanningssentre ønsker en å jobbe mot ‘Europe 2020’ sitt overordnede mål om å redusere frafallet til 10 %.

 

Betegnelsen ’Regional Educational Centres’ omfatter ulike typer instanser eller organisasjoner, som f.eks. offentlige forvaltningsmyndigheter, skoleeiere på ulike nivå (kommune/fylke) og pedagogiske sentre. Felles for dem er at de organiserer etterutdanning/kurs for lærere og ledere og støtter lokale nettverk innenfor skole og barnehage. I prosjektet fokuserer vi på hvordan disse instansene best kan møte behovene for opplæring og støtte hos lærere og ledere som arbeider med grupper av elever med spesielt store utfordringer når det gjelder gjennomføring av et ønsket skoleløp, inkludert ulike innvandrergrupper.

 

Vi vil bruke aksjonsforskningsmetoder for å undersøke ”HVA virker? HVOR? og HVORFOR?” innenfor en rekke sosiale, økonomiske, kulturelle og opplæringsmessige sammenhenger i fem europeiske land. Hver partnerorganisasjon skal gjennomføre en eller flere studier av hva som ser ut til å være ’best praksis’ i møtet med lokale frafallsutfordringer og nasjonal status på området (State-of-Art).

 

Felles gjennomgang og evaluering av praksisstudiene skal danne grunnlag for en rekke innovative resultater og produkter. Disse skal igjen rettes inn mot de spesifikke behovene følgende målgrupper har: lærere, skole- og barnehageledere, pedagogiske veiledere og rådgivere, samt lokale, regionale, nasjonale og europeiske utdanningsmyndigheter. Produktene omfatter:

  • Ressursmateriell for opplæring og støtte
  • Analyse og dokumentasjon av god praksis:
    • DVD-presentasjoner
    • Akademiske og profesjonelle publikasjoner og presentasjoner som kan være et bidrag i regionale og nasjonale samlinger
  • En europeisk konferanse om hvordan utdanningssentre kan være med på å øke og optimalisere gjennomføring av skoleløpet
  • Etterutdanningskurs om emnet og tilhørende håndbok.
  • Webside der interesserte fra hele Europa kan hente ut resultater fra prosjektet i tillegg til annet nyttig materiell om emnet, både underveis i prosjektet og i framtida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *